- Đời sống, Tin tức

Cá nhân làm 2 nơi tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Tình hình thực tế hiện nay, có khá nhiều người lao động đang làm việc ở nhiều doanh nghiệp khác nhau cùng lúc, đặc biệt là ngành kế toán. Vậy, trường hợp cá nhân có thu nhập trở lên thì thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần hay tính theo cách nào khác là câu hỏi về thuế mà nhiều kế toán đang đặt ra trong hoàn cảnh này. Mời quý bạn đọc theo dõi những thông tin được chia sẻ sau đây để nắm rõ hơn về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm 2 nơi.

 

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi làm việc tại nhiều doanh nghiệp cùng lúc thì số thuế thu nhập cá nhân có thể được tính theo các cách khác nhau tùy thuộc vào thời gian ký hợp đồng lao động.

 

Nếu cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi thì sẽ tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần (gồm 07 bậc thuế với 07 mức thuế suất tương ứng từ 5-35%).
Với cách tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định theo công thức:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Các mức giảm trừ dựa theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được quy định cụ thể:

– Giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế có mức thu nhập 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc được giảm 3,6 triệu đồng/người/tháng.

– Các khoản bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề thì mức giảm tính theo tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm vào lương của người lao động (BHXH 8%, BHYT 1,5%, BHTN 1%).

thuế thu nhập cá nhân

– Khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện: mức đóng được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng.

– Mức giảm trừ của khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa; khoản chi đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học. Bên cạnh đó còn phải có giấy tờ chứng minh việc đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 

Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng: Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC có nêu rõ: “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động ( hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

Cách khắc phục lỗi không chọn được tệp tờ khai thuedientu  

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN thời vụ mới nhất

Như vậy người lao động có thu nhập từ nhiều nơi (thường làm việc cho 02 công ty) trong đó có nơi không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập.

Lưu ý đối với cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi thì người lao động không được làm cam kết để tạm thời không bị khấu trừ thuế.

 

Với những thông tin được nêu trên đây, hy vọng quý bạn đọc đã tiếp thu được cho mình những kiến thức hữu ích, có thể áp dụng vào thực tiễn phục vụ quá trình công tác, làm việc tại công ty.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *