- Đời sống, Tin tức

Hướng dẫn sửa Thông báo phát hành hóa đơn bị viết sai

Trong quá trình lập và nộp Thông báo phát hành hóa đơn, người thực hiện không thể tránh khỏi sai sót. Một số sai phạm thường gặp phải đó là: ghi sai ngày; sai ký hiệu hóa đơn; thiếu thông tin về hợp đồng, đơn vị đặt in hoặc cung cấp phần mềm,… Tùy thuộc vào từng loại sai phạm, chủ thể phát hiện, thời điểm phát hiện và khắc phục mà hướng xử lý trong từng trường hợp cụ thể sẽ là khác nhau. Bài viết này sẽ phân rõ từng trường hợp và hướng giải quyết để bạn đọc được sáng tỏ.

hướng dẫn sửa thông báo phát hành hóa đơn

1. Thông báo phát hành hóa đơn bị viết sai và được cơ quan thuế phát hiện
Chậm nhất là 2 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan quản lý thuế nhận được Thông báo, nếu phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ có thông báo đến doanh nghiệp biết để điều chỉnh.
Nếu doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh lại theo thông báo khi chưa phát hành hóa đơn trên thực tế thì sẽ không ảnh hưởng gì. Doanh nghiệp chỉ cần phải phải chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh và nộp lại cho cơ quan thuế, đồng thời thời gian doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn cũng phải lùi lại.
Vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn nếu doanh nghiệp chưa điều chỉnh theo thông báo từ cơ quan thuế đã phát hành hóa đơn để sử dụng. Khi đó, kèm theo việc phải điều chỉnh thông tin cho đúng, doanh nghiệp còn có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng và phải làm thủ tục hủy hóa đơn đã phát hành trước đó.
Hồ sơ thông báo điều chỉnh bao gồm những thành phần sau: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (được lập theo Mẫu TB04-AC ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) và các giấy tờ có liên quan được yêu cầu từ cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
2. Thông báo phát hành hóa đơn bị viết sai và được doanh nghiệp phát hiện trước khi đăng tải công khai tại website tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế
Doanh nghiệp tiến hành lập Công văn đề nghị hủy thông báo phát hành hóa đơn, trong đó giải trình rõ nguyên nhân; đồng thời lập lại thông báo mới và hóa đơn mẫu, các giấy tờ có liên quan cho đúng rồi gửi cơ quan quản lý  thuế để thông báo phát hành hóa đơn mới. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ không phải chịu mức xử phạt.
3. Thông báo phát hành hóa đơn bị viết sai và được phát hiện sau khi đăng tải công khai tại website tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế
Doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cách thức xử lý phù hợp. Theo nguyên tắc, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện tương tự như trường hợp 2, kèm theo đó là nộp phạt và hủy hóa đơn đã tự in, đặt in theo Thông báo phát hành hóa đơn cũ nhưng chưa sử dụng hết.
Với các trường hợp và cách xử lý cụ thể như trên, mong rằng doanh nghiệp khi gặp phải những tình huống này sẽ có thể ứng biến kịp thời.

https://dauchanviet.net/cach-khac-phuc-loi-khong-chon-duoc-tep-to-khai-thuedientu/

https://dauchanviet.net/category/tin-tuc/

Hướng dẫn sửa Thông báo phát hành hóa đơn bị viết sai
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *