- Tin tức

Không có hóa đơn khi vận chuyển hàng hóa trên đường bị xử phạt thế nào?

Nếu doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ không phải xuất trình hóa đơn giấy với cơ quan thuế khi đang lưu thông hàng hóa trên đường nữa, thay vào đó, chỉ cần khai báo mã hóa đơn hoặc hóa đơn vận chuyển điện tử là được. Các hóa đơn này vẫn lưu trữ hóa đơn điện tử theo luật kế toán. Vậy nếu trong trường hợp doanh nghiệp khi vận chuyển hàng hóa trên đường và không có hóa đơn thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư 39/2014 hướng dẫn về hóa đơn thì khi bán hàng hóa người bán phải xuất hóa đơn giao cho người mua. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc xuất hóa đơn thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 38 Nghị định 109/2013 cụ thể:

Phạt tiền 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

-Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200 nghìn đồng trở lên cho người mua theo quy đình. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc lập hóa đơn giao cho người mua.

Như vậy không chỉ bị phạt tiền, mà doanh nghiệp còn phải thực hiện việc lập hóa đơn và giao cho người mua theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tại Khoản 5 Điều 44 Nghị định 109 quy định: Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan thuế có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 103 thì còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 13 Thông tư 166/2013 quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế hướng dẫn xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luât thì sẽ bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

-Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Các mức phạt này cũng đã được quy định cụ thể, có tính răn đe mạnh mẽ, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động, uy tín của doanh nghiệp. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền trốn thuế, gian lận vào ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý đến vấn đề này. 

Nguyên tắc khi thực hiện hủy hóa đơn điện tử 

Mất mật khẩu nộp thuế điện tử thì phải xử lý như thế nào?

Hiện nay, theo chủ trương, các doanh nghiệp sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy. Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tối đa các rủi ro không đáng có như: mất hóa đơn khi đang lưu thông trên đường. Chính vì vậy, mặc dù chưa đến thời hạn bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhưng các doanh nghiệp khi đã đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng đều đã chuyển sang hình thức hóa đơn mới này.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các mức xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn hoặc không có hóa đơn khi đang lưu thông hàng hóa trên đường; cùng với đó là những lợi ích thiết thực khi doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Không có hóa đơn khi vận chuyển hàng hóa trên đường bị xử phạt thế nào?
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *